Zpracování PENB

Věděli jste, existují dva rozdílné dokumenty,které jsou vypracovány jinými postupy a slouží k jinému účelu. Dle energetického štítku obálky budovy ČSN 73 0540-2 je možné doložit splnění požadavku na prostup tepla obálkou budovy. Naproti tomu PENB je dokument, kterým je nutno doložit splnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle zákona č. 406/2000 Sb.
Dle novely zákona 406/2000 Sb. PENB musí být zpracován při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov. Jedná se o budovy vlastněné a užívané orgánem veřejné moci nebo jím zřízenou institucí.PENB musí být zpracován pro užívané bytové domy nebo administrativní budovy

Výčet veřejných budov, kterých se novela týká

Jedná se o obecní, městské a krajské úřady, budovy policie ČR a městské policie, budovy hasičských sborů i dobrovolníků, budovy soudů a jiných správních orgánů, budovy školy, dětské domovy, internáty, domovy důchodců, domy s pečovatelskou službou, nemocnice a jiná zdravotnická zařízení, kulturní zařízení, sportoviště a budovy stravovacích zařízení.