Provedeme vám zkoušku těsnosti vodovodů

Nezasahujte do kanalizace. Mohli byste způsobit neštěstí. Je-li to zapotřebí, obraťte se na odborníky. Přijedeme a rychle zasáhneme. Máme připravenou potřebnou techniku. Používáme nejmodernějších technologií. Dostavte se k nám a objednejte si revizi odpadu. Po ní budeme přesně vědět, zda je ucpaná nebo poškozená. Podle toho zvolíme další postup.

Uskutečníme monitorování vašeho potrubí

I v našem oboru již v dnešní době máme moderní technické vybavení. To nám umožňuje rychle a kvalitně zjistit, co se uvnitř kanalizace děje. Revize odpadu nám pak umožní zjistit, zda se tam nenacházejí nějaké ucpávky. Pokud ano, pustíme se do jejich odstranění. Určitě pak bude zase dobře fungovat. V opačném případě byste mohli ohrozit nejen sebe, ale i sousedy.