Pokrok jde stále dopředu

Přestože boom plastových oken již dávno pominul, není možno je zcela zatratit a poslat na smetiště dějin. Vždy budou mít svoje místo ve stavebnictví. Jistě se vždy najdou důvody, kdy pro daný účel budou vyhovovat nejoptimálněji. Jistě se postupem doby bude dále vylepšovat jejich konstrukce a užitné vlastnosti, takže nikdy nelze vyloučit, že jejich obliba opět vzroste.

Doména obyčejnějších staveb

Použití plastů bude i ve stavebnictví asi vždy spíše otázkou snižování nákladů. Proto se budou využívat více v domovech méně majetných lidí, kteří si nemohou dovolit luxusnější materiály. S postupem rozvoje celosvětového neoliberalismu bude takových lidí asi stále víc a víc. Umělé hmoty tak budou vždy, sice ne špičková, ale standardní solidní volba, která bude dávat velkému množství lidí naději na alespoň trochu slušné životní podmínky.