Originálnost pojetí

Marmel
</div>
<p><html><head></head><body>Snad je to proto, že měli pohané svůj život pevně spjatý se všemi živly, stojí za všech okolností velmi pevně nohama na zemi a jejich výklady a pochopení čerpají právě z toho. Život ve spojení s přírodou má pro ně prostě jasná pravidla a ty beze zbytku respektují. Také proto vznikl <a href=keltský horoskop, jako oddanost pevného spojení s přírodními jevy a poklady samotné matky země.

Na otázky se zeptej svého stromu

Pokud chtěli pohané nějaký problém vyřešit, zeptali se svého stromu a vycítili, že tohle je správná cesta. Dnes už jsme většinu takové procítěné intuice ztratili, avšak výklady našich předků ze stromoskopu pro nás zůstaly. Je to dar od nich, a možná i určitý vzkaz budoucím generacím, aby se stále drželi zákonitostí a zákonů naší matky země. Zkuste vnímat svůj strom jako základ vašeho bytí a pochopíte, že právě on dýchá a žije s vámi.