Nejen válečníci spoléhají na strategii

Není důvod přirovnávat Vás k válečníkům, jako byl Jan Žižka nebo Alexandr Veliký, ale vedete firmu a strategické řízení této firmy lze k válečnému umění přirovnat. Ale samozřejmě s jiným cílem. Takový způsob dosažení daných cílů firmy patří neodmyslitelně k základům, na kterých je firma položena. Nemáte-li jasně vymezenou vizi, cíle a harmonogram realizace, pak je Vaše firma předem určena k zániku. Takže vlastně jste takový válečník na poli obchodu. Bojujete o prosperitu firmy. Je jen pár vyvolených, kteří to dokážou.

Vytvořte si pevný základ

Budete-li mít opravdu kvalitně vytvořený způsob, kterým si určíte, jak dosáhnout cílů své firmy, pak si, obrazně řečeno, můžete dát nohy na stůl, a přitom bude Vaše firma prosperovat. Konkurenceschopnost firmy Vás nebude muset děsit.  Jen nesmíte usnout na vavřínech, protože musíte stále přizpůsobovat tento proces okolnostem, které se sice dají, ale občas také nedají předpokládat. Rozhodně nepodceňte v první fázi důležitou úlohu vytvoření harmonogramu rozvoje Vaší firmy.

Nejen válečníci spoléhají na strategii
Ohodnoťte příspěvek